http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Сливен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Неделин Недков
Телефон: 044 622 945
Факс: 044 622 922
Електронна поща: RugSliven@iag.bg
Адрес: гр. Сливен, ПК 8800, ул. Орешак №15А


РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад…