http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

НачалоНовини - 2023/3

РДГ Сливен | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

01.03.2023 План за комуникация, разпространение и използване
Проект CEE2ACT Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика”