http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

НачалоНовини 2021/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.06.2021 - Спешни мерки за решаване на ключови проблеми в горите, обсъждаха на среща в Изпълнителна агенция по горите

Спешни мерки, които да бъдат в основата на решаването на ключови проблеми в управлението на горите бяха набелязани на проведената днес работна среща в Изпълнителна агенция по горите.

„Бихме искали да разширим кръга от хора, които да участват в предложенията за разрешаване на важните въпроси от горския сектор, за да може всички групи да се чувстват представлявани. Защото тази среща е в отговор на очакванията за промени на колегите от всички нива“, подчерта изпълнителният директор на ИАГ, д-р инж. Александър Дунчев.

Това е първата дискусия в работата на експертната комисия, назначена със заповед на министъра на МЗХГ за изготвянето на предложения за неотложни промени на Закона за горите. Целта й бе да бъдат поставени акценти на проблемите в сектора, които да станат приоритет в анализа и изготвянето на качествена оценка на Закона за горите, както и основа за последващи нормативни промени.

Експертите коментираха механизми и подходи за намирането на правилните решения като бяха единодушни, че всички предложения трябва да бъдат пречупени през принципите на прозрачност, публичност, професионализъм, безпристрастност и обективност.

В тази връзка беше обсъдена методология за създаването на браншова камера, която ще позволи голяма част от решенията да бъдат взети вътре в сектора. Беше разгледано и предложение за създаването на надзорни съвети или преструктуриране на предприятията, което е обвързано с нова визия на Закона за горите, която регламентира независима горска структура. Надзорният съвет до голяма степен ще гарантира вземането на професионални решения, които да обслужват единствено интересите на гората. Приоритетното  преминаване към продажба на добита  дървесината по сортименти от склад, както и увеличаване на дела на продажбата на дървесина чрез електронни търгове  до голяма степен ще осветли процеса. От друга страна е добре да има ясно разписани правила за отговорностите на директорите и ръководителите и начин да се контролира прилагането на тези отговорности, категорични са експертите.

На срещата бяха поканени представители на всички браншови организации, както и представители на неправителствения сектор, като тези, които не са могли да присъстват, имат възможност да дадат своите становища чрез съответните структури, в които членуват или на електронен адрес: iag@iag.bg в срок до 21 юни 2021 г. вкл.

Следващата среща на работната група ще се проведе след разглеждане и обобщаване на становищата.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност