http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

РДГ Сливен | Обява за работа

Дата на валидност: 14.08.2017

Длъжност: Главен експерт "Опазване на горите" и "Лов и риболов"
Звено: РДГ Сливен

Длъжността Главен експерт „Опазване на горите” в Регионална дирекция по горите – Сливен е свързана с осъществяване на непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, независимо от собствеността им, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на служители от по-високи длъжностни нива. Предотвратява и установява нарушения на ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР.

 

Длъжността Главен експерт „Лов и риболов” в Регионална дирекция по горите – Сливен е свързана с осъществяване на  координация и контрол на работата по дивечовъдството и рибовъдството в непромишлени води  и осигуряване на  изпълнението на утвърдените планове за отстрел, провеждането на подборния обстрел, спазването на дисциплината при лова и риболова, опазването на дивеча и рибата, зимното подхранване на дивеча  както и  възможности ограничаване на вредния дивеч.

Материали