http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 10.04.2017

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността "младши експерт” в дирекция "Ловно стопанство“
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “младши експерт” в дирекция “ Ловно стопанство” в Изпълнителна агенция по горите са:

- Образователно - квалификационна степен – „професионален бакалавър по…“;

- Ранг V младши;

 

- професионален опит – не се изисква.

Материали